Oczyszczalnie

Przydomowa oczyszczalnia jest innowacyjnym rozwiązaniem problemu odprowadzania ścieków z budynków nie objętych systemem sieci kanalizacji sanitarnej, dla których wywóz nieczystości stanowi poważną uciążliwość i pociąga za sobą dodatkowy koszt.

Firma dysponuje zespołem specjalistów, którzy pomagają w doborze odpowiedniego urządzenia spełniającego oczekiwania naszych klientów. W tym celu przed każdą inwestycją dokonujemy bezpłatnej wizji lokalnej, na której analizujemy rodzaj gleby oraz indywidualne uwarunkowania terenu. Po dopasowaniu odpowiednich urządzeń wyspecjalizowane ekipy instalatorskie firmy San-Gaz przystępują do montażu.

Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie pozwalają na bardzo proste i produktywne oczyszczenie ścieków, które po oczyszczeniu można wypompować do gruntu, wód powierzchniowych lub używać jej np. do systemu nawadniającego trawnik.

Przydomowa oczyszczalnia to inwestycja długoterminowa, która zwraca się z reguły już w pierwszych latach użytkowania. Nasi klienci ponoszą o wiele niższe koszty utrzymania niż w przypadku tradycyjnego szamba. Zyskuje na tym budżet rodzinny jak i otaczające nas środowisko. Długoletnia żywotność i bezawaryjność pracy powinny zachęcić nawet najbardziej konwencjonalnych gospodarzy do kupna tego typu zespołu urządzeń.

Wybór rodzaju oczyszczalni zależy nie tylko od zasobności portfela i decyzji inwestora, ale też od pewnych ograniczeń prawnych i technicznych związanych z jej budową.

Istnieje możliwość skorzystania z dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w formie bezzwrotnego dofinansowania nawet do 80 % inwestycji. Informacje na temat dotacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce dotacje bądź poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z firmą San-Gaz.

Kocio? gazowy

Podstawowe rodzaje oczyszczalni ścieków

 • Oczyszczalnie drenażowe

 • Oczyszczalnie ze złożem biologicznym

 • Oczyszczalnie z osadem czynnym

 • Oczyszczalnie gruntowo – roślinne

 • Z filtrem piaskowym

Porady techniczne

Firma San-Gaz korzystając z wiedzy nabytej podczas wieloletniego doświadczenia przygotowała dla swoich klientów informacje techniczne. Mamy nadzieję że zawarte artykuły przybliżą Państwu wiedzę pomocną podczas wyborów dla siebie najlepszych rozwiązań. W przypadku nie znalezienia poszukiwanych informacji zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Życzymy przyjemnej lektury.

Button Text

Schematy

Schematy pokazujące różne możliwości instalacji urządzeń znajdujących się w ofercie firmy San-Gaz. Katalog obrazuje również możliwe konfiguracje umożliwiające podłączenie kilku urządzeń jednocześnie tak aby współpracowały pomiędzy sobą.

Button Text
sotralentz_banner_actibloc2

Zalety biologicznych oczyszczalni ścieków

 • Duża odporność na nierównomierności w dopływie ścieków

 • Wysoka odporność na zmienne temperatury zewnętrzne

 • Wysoka redukcja zanieczyszczeń (powyżej 95%)

 • Brak konieczności sprawowania częstego nadzoru nad zastosowanym systemem

 • Długa żywotność urządzeń

 • Niskie koszty eksploatacji

 • Niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania złoża biologicznego

Producenci

Galeria