Program z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rusza z dniem 04.04.2016r.

Celem programu jest zmniejszenie narażania ludności na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM 2,5, PM 10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii, oraz propagowanie i upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji. Skierowany jest do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w docelowym miejscu instalacji.

W ramach programu dofinansowanie obejmuje:

ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

dofinansowanie w formie dotacji do 45% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

ZAKUP I MONTAŻ POMP CIEPŁA

dofinansowanie w formie dotacji do 25% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 10.000 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

dofinansowanie w formie dotacji do 25% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 7.500zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.