Program z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rusza z dniem 04.04.2016r.

Celem programu jest zmniejszenie narażania ludności na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM 2,5, PM 10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Skierowany jest do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w docelowym miejscu instalacji.

W ramach programu modernizacji podlegają indywidualne źródła ciepła tj. wymiana kotłowni, lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek.

Dofinansowanie w formie dotacji do 75%, jednakże nie więcej niż 5 000 zł dla jednego beneficjenta, a także jest możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% w formie pożyczki.