Według nieoficjalnej informacji w okolicach marca 2016r. na terenie Radomia ruszy trzecia edycja programu polegającego na dofinansowaniu z budżetu Gminy Miasta Radomia do wymiany systemów ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w postaci dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych. Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Miasta Radomia, w szczególności pyłowych, z pieców kaflowych, kominków oraz nisko wydajnych, nieekologicznych kotłów węglowych.

Na chwilę obecną otrzymanie środków przez radomski Magistrat na realizację trzeciej edycji programu dofinansowań jest informacją niepotwierdzoną, jednak z chwilą pojawienia się oficjalnego komunikatu na stronach Urzędu Miejskiego, wszyscy zainteresowani wpisani na prowadzoną przez nas listę zostaną niezwłocznie poinformowani o możliwości przygotowania formalnego wniosku na bieżący rok dotacji oraz o terminie naboru wniosków w Urzędzie Miejskim.

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji na modernizację kotłowni z budżetu Gminy Miasta Radomia serdecznie zachęcamy do wizyty w naszej siedzibie celem zapisu na listę osób zainteresowanych.

Przed ogłoszeniem oficjalnego naboru wniosków oferujemy przygotowanie bezpłatnego i niezobowiązującego kosztorysu całej inwestycji objętej programem dofinansowania.

Bogatsi w doświadczenie związane z realizacją dotacji w ubiegłych latach oferujemy swoim klientom również merytoryczną pomoc w wypełnieniu wniosku oraz przygotowanie innej niezbędnej dokumentacji.