Program z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rusza z dniem 04.04.2016r.

Celem programu jest zmniejszenie narażania ludności na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM 2,5, PM 10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Skierowany jest do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w docelowym miejscu instalacji.

W ramach […]