W okolicach Maja 2015r. na terenie Radomia ruszy nowy program polegający na dofinansowaniu w postaci dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych.Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Miasta Radomia, w szczególności pyłowych, z pieców kaflowych, kominków oraz nisko wydajnych, nieekologicznych kotłów węglowych.
Do korzystania z dofinansowania uprawnione są:
1.Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, a wiec:

Osoby fizyczne,
Wspólnoty […]